Thừa phát lại tống đạt văn bản ở các nước châu Âu

(Ngày đăng:17-02-2016 - Lượt xem: 15519)
Tống đạt là một thủ tục pháp lý chính thức mà theo đó một văn bản được đưa đến cho một người nào đó để thông báo việc gì cho họ biết. Trong một số trường hợp thì chỉ cần gửi các văn bản tố tụng theo thủ tục thông thường được xem là đủ (gọi là “ thông báo”), tuy nhiên ở một số trường hợp khác, đòi hỏi việc gửi các văn bản này cho người nhận phải được thực hiện bởi thừa phát lại (gọi là “tống đạt”).

Tống đạt là một thủ tục pháp lý chính thức mà theo đó một văn bản được đưa đến cho một người nào đó để thông báo việc gì cho họ biết. Trong một số trường hợp thì chỉ cần gửi các văn bản tố tụng theo thủ tục thông thường được xem là đủ (gọi là “thông báo”), tuy nhiên ở một số trường hợp khác, đòi hỏi việc gửi các văn bản này cho người nhận phải được thực hiện bởi thừa phát lại (gọi là “tống đạt”)

Các văn bản (như là giấy triệu tập, các quyết định, bản án trong những vụ việc cụ thể…) có thể được gửi theo hình thức thông thường. Tuy nhiên, những văn bản này phải do thừa phát lại đi tống đạt khi dùng cách gửi thông thường thất bại.

 

 

Thủ tục tống đạt văn bản liên quan đến Giấy triệu tập được tuân theo thủ tục pháp lý chính thức quan trọng trong quá trình xét xử vụ việc của Tòa án: việc tống đạt phải hoàn thành trong một thời gian nhất định đã được quy định, ví dụ, tống đạt giấy triệu tập cho đương sự để trình diện trước Tòa, hoặc để giải quyết việc nộp đơn kháng cáo.

1. Các văn bản nào cần được tống đạt theo thủ tục tố tụng chính thức?

Tất cả các văn bản quan trọng của vụ việc cần phải được tống đạt cho đương sự: Lời yêu cầu, Lời buộc tội, Quyết định, Bản án….

2. Ai có trách nhiệm tống đạt một văn bản?

Theo quy định của pháp luật, có những văn bản nhất định nào đó phải được tống đạt cho các đương sự bởi thừa phát lạiThừa phát lại là một viên chức pháp luật có nhiệm vụ độc quyền trong việc tống đạt văn bản. Sự độc quyền này được lý giải là do đặc điểm an toàn và có liên quan đến tầm quan trọng của thủ tục tố tụng.

Những văn bản khác có thể được tống đạt theo thủ tục thông thường sau đây:

- Qua đường bưu điện, thuộc trách nhiệm của dịch vụ bưu chính.

- Thư ký Tòa án giao văn bản đến tận tay cho đương sự, có một chữ ký hoặc biên nhận chứng tỏ văn bản đã được tống đạt.

Việc tống đạt văn bản từ một nước thành viên của Liên minh Châu Âu được quản lý bởi Hội đồng quy chế 1348/2000 ngày 29/5/2000 về việc tống đạt các văn bản tư pháp và ngoài tư pháp trong các vấn đề dân sự hoặc thương mại.

Trong việc áp dụng quy chế này, nước Pháp đã có điều khoản quy định cho thừa phát lại và thư ký Tòa án có thẩm quyền chuyển tải các văn bản đến các nước thành viên. Nói chung, văn phòng Thừa phát lại quốc gia có thẩm quyền tiếp nhận các văn bản đến từ các nước thành viên.

3. Trên thực tế, các văn bản thường được tống đạt như thế nào?

Đối với việc tống đạt một văn bản, thẩm quyền của thừa phát lại là thay mặt cho Tòa án cấp sơ thẩm đem văn bản tố tụng đến đúng địa chỉ cư ngụ của đương sự cần được triệu tập. Thừa phát lại làm nhiệm vụ tống đạt văn bản đến nơi cư trú của đương sự trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối và trong ngày làm việc. Thừa phát lại phải đem văn bản cần giao trao tận tay cho người nhận.

Đối với việc tống đạt qua đường bưu điện thì văn bản phải được để trong một phong bì hoặc bì thư dán kín. Khi tống đạt văn bản theo dạng thư thông thường, người đưa thư phải để thư trong hòm thư của người nhận thư. Nếu văn bản được gửi dưới dạng thư bảo đảm thì người đưa thư phải giao tận tay cho người nhận thư và có chữ ký của người nhận thư trong biên nhận.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hình thức tống đạt văn bản bằng fax hoặc e-mail thì không hợp lệ.

4. Điều gì sẽ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt khi không thể tống đạt văn bản đến cho người nhận (như người được tống đạt không có ở nhà)?

Đối với việc tống đạt văn bản bằng thư bảo đảm, nếu người nhận thư không có mặt ở nơi đó thì người đưa thư sẽ để lại một danh thiếp tại địa chỉ cư trú của họ và thư cần được tống đạt sẽ để ở bưu điện địa phương của họ để họ đến lấy trong vòng 15 ngày. Nếu trong thời gian này mà không có người nhận thì thư sẽ được trả về cho người gửi.

Đối với việc tống đạt văn bản do thừa phát lại thực hiện, nếu thừa phát lại không thể tống đạt văn bản cho đương sự thì thừa phát lại có thể giao bản photo văn bản đó cho bất kỳ ai ngụ tại địa chỉ cần phải tống đạt như giao cho người thân, người chăm sóc hoặc phương sách cuối cùng thì có thể giao cho hàng xóm của họ. Sau đó, nếu thừa phát lại đã kiểm tra trên thực tế địa chỉ cư trú hoặc nguyên quán của người nhận thư không có ai hoặc không có ai tình nguyện nhận thư giùm họ thì thừa phát lại phải chuyển giao thư đó đến cho tòa thị chính. Văn bản này được giữ lại tại tòa thị chính nơi địa chỉ cư trú của người nhận trong thời gian 03 tháng.

Trong hai tình huống này, thừa phát lại sẽ để lại danh thiếp trong hộp thư của người nhận. Nếu thừa phát lại không tìm được người cần phải tống đạt tại địa chỉ cư trú cũng như địa chỉ nơi làm việc của họ thì thừa phát lại phải tìm kiếm địa chỉ cư trú mới của người cần phải tống đạt. Thừa phát lại lập biên bản trong trường hợp không tìm thấy người cần được tống đạt văn bản và gửi đi một bản photo văn bản cần được tống đạt theo dạng thư bảo đảm có hồi báo.

5. Có bất kỳ chứng cứ bằng văn bản nào chứng minh văn bản đã được tống đạt hay không?

Đối với tống đạt văn bản bằng hình thức gửi thư bảo đảm có hồi báo, chứng cứ chứng minh văn bản đã được tống đạt là biên nhận thư có chữ ký của người liên quan và sau đó biên nhận này được giao lại cho người gửi thư.

Trong trường hợp thừa phát lại tống đạt văn bản, những ghi chép của thừa phát lại trên bản báo cáo của anh ta trong quá trình tống đạt văn bản được xem là chứng cứ đáng tin cậy trừ khi chứng minh được rằng chúng là giả mạo.

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó sai trái và đương sự không nhận được văn bản hoặc việc tống đạt là vi phạm pháp luật (ví dụ như văn bản được tống đạt cho bên thứ ba). Tuy nhiên việc tống đạt văn bản vi phạm pháp luật như vậy có thể có giá trị pháp lý không (ví dụ như hành vi vi phạm pháp luật được khắc phục, sửa chữa) hay là phải có một nỗ lực khác để thực hiện lại việc tống đạt?

Nếu các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu đối với thủ tục tố tụng chính thức trong quá trình giải quyết vụ việc như đối với việc tống đạt giấy triệu tập bị vi phạm, thì văn bản tống đạt ấy có thể bị tuyên bố vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền ra quyết định này.

Khi nguyên nhân dẫn đến sự vô hiệu của việc tống đạt văn bản là do tính chất kỹ thuật thì bên có quyền lợi đối lập phải chấp nhận chịu thiệt thòi.

Tuy nhiên, những vi phạm cơ bản liên quan đến kỹ thuật như thế có thể không bị tuyên bố vô hiệu nếu như việc tống đạt văn bản đã được thực hiện theo đúng như quy định của pháp luật.

Khi việc tống đạt văn bản vi phạm thủ tục chung trong quá trình tiến hành giải quyết vụ việc, Thẩm phán kiến nghị vấn đề vô hiệu phải dựa trên sự đề nghị của mình có nêu ra các vi phạm nguyên tắc cơ bản của quá trình tố tụng. Trong những trường hợp khác, sự phản đối chỉ có thể được kiến nghị bởi bên có quyền.

Khi Văn phòng Tòa án thực hiện việc tống đạt văn bản cho một đương sự nhưng văn bản được trả lại cho văn phòng vì nó không thể gửi được cho người nhận (ghi trên phong bì là “không sống tại địa chỉ đã ghi” hoặc không giao được thư bảo đảm), văn phòng Tòa án sẽ sử dụng dịch vụ thừa phát lại để mời đương sự.

Khi một văn bản không được tống đạt cho người nào đó thì thủ tục tố tụng vẫn sẽ tiếp tục. Cuối cùng, nếu việc xét xử được thực hiện trong khi vắng mặt đương sự thì đương sự sẽ có quyền lựa chọn tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn hay bị đơn, có nghĩa là vụ việc của người đó sẽ được xét xử lại ở cùng một Tòa án.

7. Khi đương sự nhận được văn bản do thừa phát lại tống đạt thì họ có phải trả tiền cho dịch vụ thừa phát lại hay không? Nếu có thì là bao nhiêu?

Chi phí của dịch vụ bưu chính được tính theo biểu giá bưu chính hiện nay. Riêng dịch vụ thừa phát lại thì có một khoản phí cố định.

Việc tống đạt văn bản được thực hiện bởi cán bộ Tòa án là miễn phí. Đối với các hình thức tống đạt văn bản khác do người nào đặt ra yêu cầu là hình thức đó thì người đó phải chịu chi phí, trừ khi họ nhận được trợ giúp pháp lý: trong tình huống này, Nhà nước sẽ tạm ứng chi phí của việc tống đạt văn bản. Theo quy định khi kết thúc quá trình tố tụng, Thẩm phán sẽ quyết định những chi phí này do bên thua kiện chịu, trừ khi họ có lý do chính đáng hoặc do tình hình tài chính của bên thua kiện thì lúc này một giải pháp thay thế sẽ được áp dụng.

Theo thuaphatlaigovap.com.vn