Thừa phát lại - công việc còn ít người biết đến

(Ngày đăng:19-04-2018 - Lượt xem: 1142)
Thừa phát lại là người làm các công việc như tống đạt quyết định, lập vi bằng, thi hành án...

Thừa phát lại là người làm các công việc như tống đạt quyết định, lập vi bằng, thi hành án...

 

Nguồn: vnexpress.net