Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND quận Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 2510)
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp năm 2014 ngày 14/7/2014.

Trưởng Văn phòng đang phổ biến kiến thức về Thừa phát lại tại UBND quận HBT