Đương sự có được tống đạt văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử?

(Ngày đăng:18-03-2019 - Lượt xem: 717)
Tôi là nguyên đơn trong một vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, nhưng do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nên có phần khó khăn trong việc nhận các giấy tờ tống đạt của Tòa án.

Câu hỏi: Tôi là nguyên đơn trong một vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, nhưng do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nên có phần khó khăn trong việc nhận các giấy tờ tống đạt của Tòa án. Vậy, theo quy định hiện hành, Tòa án có quyền tống đạt giấy tờ qua địa chỉ email hay không?

 

Trả lời: Điều 173 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng như trước đây đã thực hiện, bao gồm: Cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo; Niêm yết công khai; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng… Ngoài ra, còn có phương thức hoàn toàn mới, đó là cấp, tống đạt thông báo bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

 

Việc cấp, tống đạt bằng phương tiện điện tử thì phải có sự đồng ý của đương sự. Để thực hiện việc tống đạt theo hình thức này, Tòa án phải lập biên bản ghi nhận sự đồng ý của đương sự và địa chỉ thư điện tử để tống đạt. Về phía Tòa án cũng phải có một địa chỉ email để sử dụng chung. Thư ký chụp hình các văn bản tố tụng đã được ký, đóng dấu rồi gửi cho đương sự qua email; khi nhận được các văn bản tống đạt, đương sự phải gửi thư xác nhận đã nhận được qua email cho người đã gửi.

Trích baophapluat.vn