Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND P.Đồng Tâm - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội tuyên truyền về chế định Thừa phát lại

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 2246)
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND P.Đồng Tâm - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội tuyên truyền về chế định Thừa phát lại ngày 18/9/2014

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND P.Đồng Tâm - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội tuyên truyền về chế định Thừa phát lại