Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng tọa đàm với Ngân hàng PV combank về nghiệp vụ Thừa phát lại trong hoạt động Ngân hàng

(Ngày đăng:17-10-2014 - Lượt xem: 2355)
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng tọa đàm với Ngân hàng PV combank về nghiệp vụ Thừa phát lại trong hoạt động Ngân hàng ngày 21/08/2014

Giảng viên của VPTPL HBT đang giải đáp câu hỏi của ngân hàng