Cơ cấu tổ chức của văn phòng thừa phát lại Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:24-09-2014 - Lượt xem: 25653)

Sơ đồ tổ chức Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng:

                                   

                    Bà Cao Anh Thúy                              Ông Phan Quốc Thắng

                   Trưởng Văn phòng - Thừa phát lại                 Cố vấn pháp luật

 

                                                             

                      Bà Nguyễn Thị Quyên                      Bà Nguyễn Thị Vân Khanh

                Thừa phát lại - Phó Trưởng Văn phòng        Phó Trưởng Văn phòng        

 

                                                            

                       Ông Vũ Nhật Thành                               Ông Phạm Quách Vinh

                         Thừa phát lại                                                      Thừa phát lại

                           

                                                                                                                              

                                                               

             Ông Hoàng Xuân Thái    Ông Nguyễn Đức Nghĩa        Bà Dương Việt Hà

                       Thư ký                              Thư ký                                Thư ký

 

                                                                                   

                              Ông Trương Thế Truyền              Bà Nguyễn Thị Thanh Mai             

                                        Bảo vệ                                         Thư ký