Cơ cấu tổ chức của văn phòng thừa phát lại Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:24-09-2014 - Lượt xem: 22995)

Sơ đồ tổ chức Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng:

                                                                          

     Ông Nguyễn Thành Đạt            Ông Hoàng Xuân Thái      Bà Nguyễn Thị Vân Khanh

             Thừa phát lại                                Thư ký                              Kế toán - Thư ký

 

                                                              

            Bà Lê Mai Khanh                Bà Đặng Phương Anh                   Bà Bùi Thị Linh

           Văn thư - Thư ký                            Thư ký                          Nhân viên Văn phòng

 

 

                 

 

 

Các tin khác: