Cơ cấu tổ chức của văn phòng thừa phát lại Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:24-09-2014 - Lượt xem: 24743)

Sơ đồ tổ chức Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng:

                                   

                    Bà Cao Anh Thúy                              Ông Phan Quốc Thắng

                   Trưởng Văn phòng - Thừa phát lại                 Cố vấn pháp luật

 

                                                             

                      Ông Phạm Anh Dũng                     Bà Nguyễn Thị Vân Khanh

                Thừa phát lại - Phó Trưởng Văn phòng        Phó Trưởng Văn phòng        

 

                                                                   

                                  Ông Vũ Nhật Thành                         Bà Nguyễn Thị Quyên       

                                 Thừa phát lại                                                 Thừa phát lại                         

                                                               

                           Ông Nguyễn Thành Đạt                          Ông Phạm Việt Đức

                            Thừa phát lại                                             Thừa phát lại                                                                                                                     

                                                               

             Ông Hoàng Xuân Thái    Bà Nguyễn Thị Thái Yên    Bà Phan Thị Hồng Hà

                       Thư ký                              Văn thư                   Nhân viên hành chính

 

                                                                

            Ông Nguyễn Đức Nghĩa       Bà Dương Việt Hà             Ông Phạm Tiến Luật

                      Thư ký                                Thư ký                               Thư ký

 

                                                                    

                             Ông Nguyễn Đình Kiên                    Ông Nguyễn Thy San

                                        Thư ký                                              Thư ký