Cơ cấu tổ chức của văn phòng thừa phát lại Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:24-09-2014 - Lượt xem: 24051)

Sơ đồ tổ chức Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng:

                                     

                      Bà Cao Anh Thúy                     Ông Phan Quốc Thắng

                   Trưởng Văn phòng - Thừa phát lại        Cố vấn pháp luật

 

                                                                         

           Ông Phạm Anh Dũng          Ông Hoàng Việt Phước                Ông Vũ Nhật Thành

                 Thừa phát lại                     Thừa phát lại                                Thừa phát lại 

 

                                                                               

             Ông Hoàng Xuân Thái           Ông Phan Văn Tiệp      Bà Nguyễn Thị Vân Khanh

                       Thư ký                     Trưởng phòng hành chính         Kế toán - Thư ký

 

                                                                     

            Bà Lê Mai Khanh                Bà Đặng Phương Anh                Bà Lê Thị Huyền

                 Thư ký                                    Thư ký                               Văn thư - Thư ký

 

 

                 

 

 

Các tin khác: