Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng đang tác nghiệp tại công trường xây dựng X nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ngày đăng:14-06-2018 - Lượt xem: 488)
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng đang tác nghiệp tại công trường xây dựng X nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng đang tác nghiệp tại công trường xây dựng X nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội.