Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng tổ chức chuyến đi nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên.

(Ngày đăng:18-06-2018 - Lượt xem: 676)
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng tổ chức chuyến đi nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên.

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng tổ chức chuyến đi nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên. Chuyến du lịch thú vị đã tạo nên niềm vui cho cán bộ, công nhân viên của văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng.