Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng vinh dự được tiếp tục đón Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

(Ngày đăng:01-11-2018 - Lượt xem: 683)
Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng vinh dự được tiếp tục đón Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích tốt trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2017.

Thành quả đến từ sự cống hiến, đóng góp hết sức mình của lãnh đạo, nhân viên Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng trong năm 2017.