Thuật ngữ tống đạt văn bản gồm những hoạt động gì?

(Ngày đăng:09-05-2019 - Lượt xem: 1668)
Theo quy định của pháp luật tố tụng thì để có thể giải quyết được vụ án cũng như tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, Toà án phải có nghĩa vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho những người tham gia tố tụng. Cá nhân mình nghĩ việc làm này quan trọng đặc biệt nếu xét rằng, các bản án trên thực tế phải kéo dài thời gian giải quyết rất lâu, thậm chí bị huỷ do việc tống đạt văn bản gặp các vấn đề khác nhau.

Theo quy định của pháp luật tố tụng thì để có thể giải quyết được vụ án cũng như tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, Toà án phải có nghĩa vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho những người tham gia tố tụng. Cá nhân mình nghĩ việc làm này quan trọng đặc biệt nếu xét rằng, các bản án trên thực tế phải kéo dài thời gian giải quyết rất lâu, thậm chí bị huỷ do việc tống đạt văn bản gặp các vấn đề khác nhau.

 

 

Theo đó, tống đạt văn bản tố tụng là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng (tòa án, Viện kiểm sát) hay cơ quan thi hành án cho đương sự một cách chính thức và mang tính áp đặt (người nhận văn bản được tống đạt phải có trách nhiệm tuân theo một cách bắt buộc). Việc tống đạt văn bản tố tụng phải do những người có thẩm quyền thực hiện. Có thể kể đến như thẩm phán, thư ký tòa án, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đương sự (người tham gia tố tụng) cư trú. Gần đây thí điểm thừa phát lại cũng có quyền tống đạt văn bản tố tụng.

Các văn bản tống đạt thông thường bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự hoặc các loại văn bản, giấy tờ khác. Việc tống đạt văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức và thủ tục như sau:

  • Nếu đương sự có mặt tại nơi cư trú thì phải thực hiện thủ tục tống đạt trực tiếp, người được tống đạt phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận.
  • Nếu đương sự không có mặt thì có thể giao cho người thân thích (người thứ 3 được ủy quyền nhận) và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cùng cư trú với họ. Ngoài ra, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cũng có thể ký nhận văn bản tố tụng và và họ phải cam kết giao tận tay cho người được tống đạt.
  • Nếu không thực hiện được việc tống đạt trực tiếp thì tiến hành thủ tục niêm yết công khai tại trụ sở Toà án và UBND cấp xã nơi cư trú của đương sự. Trong trường hợp việc niêm yết công khai không bảo đảm cho người được tống đạt nhận được thông tin thì phải thực hiện thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên trên thực tế đã xảy ra những vấn đề phát sinh trong việc tống đạt văn bản tố tụng. Đối với các huyện miền núi do điều kiện đi lại khó khăn nên các Toà án không thể đủ cán bộ, thời gian và phương tiện để thực hiện việc tống đạt trực tiếp các văn bản tố tụng. Trong khi đó ở các địa phương khác, do thiếu sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền hoặc người thực hiện công việc tống đạt am hiểu pháp luật hạn chế nên không tuân thủ các quy định về thủ tục tống đạt. Những sai sót về thủ tục tống đạt thường xảy ra là: không trực tiếp giao cho người được tống đạt mà gửi người khác đưa giúp nên văn bản bị thất lạc; giao trực tiếp nhưng không lập biên bản giao nhận; giao chậm trễ văn bản tố tụng hoặc sai thủ tục hoặc trình tự theo quy định.

Cũng chính vì ý nghĩa quan trọng của việc tống đạt mà Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 cũng có những quy định để bảo đảm cho việc tống đạt văn bản tố tụng, cụ thể là:

  • Người có nghĩa vụ thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng nếu không làm đúng trách nhiệm của mình thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ví dụ : ông C là thư ký tòa án được phân công tống đạt quyết định triệu tập nhân chứng tham gia một vụ án hình sự. Ông C thay vì phải giao trực tiếp cho đương sự lại nhờ một người khác giao dùm. Kết quả là nhân chứng không nhận được Giấy triệu tập và không tham gia phiên tòa => Phiên Tòa phải hoãn xử. Trường hợp này ông C có thể sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể hơn, theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Toà án chỉ có thể xét xử vắng mặt đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc đình chỉ giải quyết vụ án đối với nguyên đơn khi họ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Thời điểm này tài liệu chứng minh việc triệu tập hợp lệ rất quan trọng vì đó chính là căn cứ để xét xử vắng mặt hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu như việc tống đạt văn bản tố tụng thực hiện sai quy trình hoặc thủ tục thì, trong trường hợp nếu sau khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc khi xét xử phúc thẩm mà đương sự khiếu nại cho rằng họ chưa được tống đạt các văn bản tố tụng có liên quan thì Toà án sẽ không thể chứng minh là đã tống đạt hợp lệ. Và hậu quả tất yều mà thực tế đang diễn ra hiện nay là cấp phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm sẽ huỷ án sơ thẩm hoặc án phúc thẩm vì đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dẩn đến việc xử lý các vụ án luôn bị kéo dài thời gian rất lâu.

Theo lawnet.thukyluat.vn