Tăng hiệu quả trong thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-06-2019 - Lượt xem: 169)
Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá thực hiện quy trình tổ chức thi hành án dân sự (THADS) và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này tại TP Ðà Nẵng, TP Cần Thơ, hai tỉnh: Quảng Ninh và Ðồng Nai.

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá thực hiện quy trình tổ chức thi hành án dân sự (THADS) và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này tại TP Ðà Nẵng, TP Cần Thơ, hai tỉnh: Quảng Ninh và Ðồng Nai.

 

Báo cáo cho thấy, đến nay, hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS bảo đảm về số lượng, cơ bản phản ánh đầy đủ các giao dịch hành chính giữa cơ quan THADS với cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, thời gian xử lý công việc của cơ quan THADS còn chậm, cụ thể là chậm ra quyết định thi hành án, chậm áp dụng biện pháp bảo đảm dễ dẫn tới việc tẩu tán tài sản của người phải thi hành án. Theo số liệu khảo sát của Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện quy trình THADS mất khoảng 150 ngày (khoảng năm tháng). Tuy nhiên, nhiều luật sư lại cho rằng, với các vụ việc THADS liên quan lĩnh vực kinh doanh thương mại còn dài hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, theo phân tích của một số luật sư, quy định về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực THADS tại không ít địa phương đang bị hành chính hóa, làm giảm đáng kể hiệu quả công tác thi hành án. Thời gian thực tế để thi hành được một bản án mất khá nhiều thời gian, nhất là việc chờ đợi để thu hồi được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của tòa. Từ thực tiễn, việc giải quyết khiếu nại còn chậm trễ do đội ngũ cán bộ thiếu chuyên nghiệp. Việc xác minh số tiền trong tài khoản của người phải thi hành án gặp khó khăn do chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức tín dụng... Nhiều chuyên gia pháp luật phân tích, trên thực tế, nhiều trường hợp phán quyết chỉ có thiếu sót nhỏ, sai lầm không nghiêm trọng nhưng chấp hành viên lại dừng thi hành án, ban hành văn bản kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc làm này dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài gây tốn kém cho các bên và Nhà nước. Trong khi đó, hiện nay Luật THADS chưa quy định cụ thể về việc hoãn thi hành án hoặc tiếp tục xử lý tài sản bảo đảm liên quan vụ án hình sự hoặc tranh chấp dân sự mà tài sản này không bị các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Từ thực tế nêu trên, tại Hội thảo bàn về nâng cao hiệu quả hoạt động THADS mới đây, các chuyên gia quốc tế, chuyên gia pháp luật, đội ngũ luật sư cho rằng, cần quy định rõ ràng hơn về thủ tục hành chính theo hướng tiết kiệm về thời gian và chi phí cho người được thi hành án: từ việc hoàn thiện mẫu giấy tờ cần có trong hoạt động thi hành án, cơ chế phối hợp giữa Tòa án và cơ quan THADS trong việc bàn giao bản án nhanh chóng, xây dựng chế định pháp lý đối với hoạt động, thủ tục THADS bằng phương thức điện tử... Thời gian tới, đề nghị sửa luật theo hướng quy định quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án, người được thi hành án, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, tài chính của công dân, doanh nghiệp nhằm tạo cơ sở để xác minh thi hành án được thuận lợi.

Ðại diện Vụ Nghiệp vụ 1 (Tổng cục THADS) đề xuất xây dựng quy trình tổ chức thi hành án riêng đối với doanh nghiệp, án kinh doanh, thương mại theo hướng rút gọn. Ðồng thời, cần có các quy định chặt chẽ về đăng ký vốn, tài sản và tài khoản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng; quy định chế tài về kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ thi hành án. Theo đó, cần thống nhất quy định các vấn đề liên quan tài sản của doanh nghiệp, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại diện pháp luật giữa Luật THADS và Luật Ðất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

Qua kết quả khảo sát thực tế tại bốn địa phương, Tổng cục THADS đề ra một số giải pháp cơ bản trong lĩnh vực liên quan thủ tục hành chính. Trong đó, đề xuất rút ngắn thời hạn ưu tiên mua tài sản chung của chủ sở hữu xuống 30 ngày đối với bất động sản, 15 ngày đối với động sản; đối với lần bán tiếp theo là 10 ngày kể từ ngày thông báo hợp lệ. Với thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, đề nghị bổ sung quy định cụ thể về thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các loại tài sản như: tài sản là các loại tàu, thuyền trên biển; tài sản là vốn góp; tài sản là các nhà máy điện; tài sản là các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp...

Theo nhandan.com.vn