Hà Nội xây dựng lộ trình thực hiện tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại

(Ngày đăng:01-07-2020 - Lượt xem: 234)
Ngày 5-5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08-01-2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Theo kế hoạch, về phổ biến, quán triệt và biên soạn, đăng tải các bài viết chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đến các sở, ban ngành; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao, trong quý II và hằng năm, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố thực hiện nhiệm vụ này. Cơ quan, đơn vị phối hợp gồm: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở, ngành có liên quan. Còn tại cấp huyện, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Cơ quan, đơn vị phối hợp gồm: Phòng Tư pháp, UBND cấp xã.

ha noi xay dung lo trinh thuc hien to chuc hoat dong cua thua phat lai
Ảnh minh họa

Về xây dựng Đề án phát triển văn phòng Thừa phát lại và thành lập văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố, về xây dựng Đề án cơ quan chủ trì là UBND thành phố; đơn vị thực hiện là Sở Tư pháp; cơ quan, đơn vị phối hợp gồm Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND cấp huyện. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2020.

Về thành lập Văn phòng Thừa phát lại, cơ quan chủ trì là UBND thành phố; đơn vị thực hiện là Sở Tư pháp; cơ quan, đơn vị phối hợp gồm Văn phòng UBND thành phố, UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở Văn phòng Thừa phát lại. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này năm 2020 và các năm tiếp theo.

Liên quan đến rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp là Văn phòng Thừa phát lại, thời gian thực hiện hằng năm.

Trong quý II/2020, UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hành nghề cho Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ. Năm 2020, Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng. Hằng năm, Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về Thừa phát lại.

UBND thành phố yêu cầu, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ.