Rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án

(Ngày đăng:15-03-2019 - Lượt xem: 29) Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã đưa ra mục tiêu cụ thể về nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời…

Chi tiết

Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án: Chưa thống nhất trong áp dụng pháp luật

(Ngày đăng:11-03-2019 - Lượt xem: 23) Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án là giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án cho một chấp hành viên giải quyết vụ việc thi hành án cụ thể. Đây là một công việc có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, việc lựa chọn, phân công chấp…

Chi tiết

Cần giải thích rõ, đầy đủ về giá trị pháp lý của vi bằng

(Ngày đăng:18-02-2019 - Lượt xem: 114) Vi bằng hiện nay là hoạt động chính, chiếm phần lớn doanh thu của các văn phòng thừa phát lại (TPL), bên cạnh doanh thu từ hoạt động tống đạt. Để phát huy những kết quả đạt được, Bộ Tư pháp vừa lưu ý Sở Tư pháp, các TPL thực hiện một số nội dung để nâng cao…

Chi tiết

Thừa phát lại được trực tiếp lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:28-01-2019 - Lượt xem: 130) Đây là một điểm mạnh trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án (THA) của Thừa phát lại (TPL) so với hoạt động xác minh của chấp hành viên (CHV) được Trưởng Văn phòng TPL Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Văn Lạng chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Nhờ ưu thế này…

Chi tiết

Ra quyết định thi hành án chủ động hay theo yêu cầu?

(Ngày đăng:10-01-2019 - Lượt xem: 194) Quyết định thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng, khởi động toàn bộ quá trình thi hành án. Vấn đề ra quyết định thi hành án được quy định tại Điều 23, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật THADS), Điều 6, Điều 7 Nghị định số…

Chi tiết

Vi bằng là gì?

(Ngày đăng:07-01-2019 - Lượt xem: 170) Ngày 24-7-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP quy định về thừa phát lại, văn phòng thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát đối với hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố…

Chi tiết

Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-01-2019 - Lượt xem: 161) Công tác thi hành án dân sự (THADS) ngày càng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, số lượng việc và tiền phải thi hành phát sinh không ngừng tăng, trong khi biên chế, kinh phí hàng năm vẫn bị tiết giảm để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế.…

Chi tiết

Hướng dẫn tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự

(Ngày đăng:31-12-2018 - Lượt xem: 271) Ngày 26/10/2018, TAND tối cao ban hành Công văn số 232/TANDTC-PC về việc quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Chi tiết

Tống đạt và thời hạn

(Ngày đăng:27-12-2018 - Lượt xem: 181) Điều 170 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan thi hành án có nghĩa vụ của thực hiện việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự, người tham gia tố tụng khác, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, lại không quy…

Chi tiết