Thừa phát lại được trực tiếp lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:28-01-2019 - Lượt xem: 130) Đây là một điểm mạnh trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án (THA) của Thừa phát lại (TPL) so với hoạt động xác minh của chấp hành viên (CHV) được Trưởng Văn phòng TPL Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Văn Lạng chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Nhờ ưu thế này…

Chi tiết

Nhiều quy định 'làm khó' các chủ thể liên quan khi xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:13-09-2018 - Lượt xem: 722) Việc tổ chức thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn nhất định. Liên quan đến quy định về xác minh điều kiện thi hành án (THA), qua thực tiễn thực hiện đã xuất hiện nhiều vướng mắc, gây…

Chi tiết

Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án: Cần quy định rõ trách nhiệm

(Ngày đăng:02-05-2018 - Lượt xem: 468) Xác minh điều kiện thi hành án là một trong những công việc thuộc thẩm quyền của Thừa phát lại. Tuy nhiên đến nay, lĩnh vực này thực hiện vẫn chưa nhiều và còn gặp những khó khăn nhất định.

Chi tiết

Thừa phát lại được trực tiếp lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:26-03-2018 - Lượt xem: 941) Đây là một điểm mạnh trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án (THA) của Thừa phát lại (TPL) so với hoạt động xác minh của chấp hành viên (CHV) được Trưởng Văn phòng TPL Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Văn Lạng chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam. Nhờ ưu thế này…

Chi tiết

Các giải pháp rút ngắn thời gian xác minh và kê biên tài sản thi hành án

(Ngày đăng:11-09-2017 - Lượt xem: 1199) Thi hành án dân sự (THADS) là một hoạt động rất đặc thù, có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế, duy trì kỷ cương phép nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Mọi phán…

Chi tiết

Xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại: Rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan

(Ngày đăng:11-05-2017 - Lượt xem: 1338) Một trong những khó khăn trong hoạt động của Thừa phát lại hiện nay là sự thiếu hợp tác của các cơ quan liên quan. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến bổ sung quy định theo hướng rõ trách nhiệm của…

Chi tiết

Mệt mỏi - xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:21-11-2016 - Lượt xem: 1950) Hiện nay, chế định Thừa phát lại đang được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành. Người dân có thêm một lựa chọn khi có nhu cầu xác minh, truy tìm tài sản của bên phải thi hành án. Người dân có thể thỏa thuận và ký hợp đồng với Văn phòng thừa phát lại để xác minh…

Chi tiết

Hoàn thiện quy định pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

(Ngày đăng:21-09-2016 - Lượt xem: 3896) Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các văn phòng Thừa phát lại và cơ quan Thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành án dân sự, sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án do Thừa phát lại cung cấp nhằm giảm tải gánh nặng cho chấp hành viên trong xác minh…

Chi tiết

Công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:24-02-2016 - Lượt xem: 14887) Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2006 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án (THA) dân sự (có hiệu lực từ ngày 16-3-2016).

Chi tiết