Xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại: Rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan

(Ngày đăng:11-05-2017 - Lượt xem: 1496) Một trong những khó khăn trong hoạt động của Thừa phát lại hiện nay là sự thiếu hợp tác của các cơ quan liên quan. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến bổ sung quy định theo hướng rõ trách nhiệm của…

Chi tiết

Mệt mỏi - xác minh điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:21-11-2016 - Lượt xem: 2123) Hiện nay, chế định Thừa phát lại đang được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành. Người dân có thêm một lựa chọn khi có nhu cầu xác minh, truy tìm tài sản của bên phải thi hành án. Người dân có thể thỏa thuận và ký hợp đồng với Văn phòng thừa phát lại để xác minh…

Chi tiết

Hoàn thiện quy định pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

(Ngày đăng:21-09-2016 - Lượt xem: 4113) Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các văn phòng Thừa phát lại và cơ quan Thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành án dân sự, sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án do Thừa phát lại cung cấp nhằm giảm tải gánh nặng cho chấp hành viên trong xác minh…

Chi tiết

Công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án

(Ngày đăng:24-02-2016 - Lượt xem: 15014) Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2006 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án (THA) dân sự (có hiệu lực từ ngày 16-3-2016).

Chi tiết

Xác minh điều kiện thi hành án dân sự - Truy tìm tiền, tài sản

(Ngày đăng:18-01-2016 - Lượt xem: 17731) Xác minh điều kiện thi hành án dân sự là việc thu thập thông tin về tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân phải thi hành án tại cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án. Đây là một căn cứ…

Chi tiết

Phí Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án là bao nhiêu?

(Ngày đăng:30-06-2015 - Lượt xem: 16554) Phí xác minh điều kiện thi hành án ở Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện như sau: - Chi phí xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu.

Chi tiết

Lần đầu tiên, thừa phát lại cưỡng chế thi hành án

(Ngày đăng:29-06-2015 - Lượt xem: 16579) Viện kiểm sát, chính quyền đã hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả cho việc cưỡng chế thi hành án của thừa phát lại. Sáng 19-10, Văn phòng Thừa phát lại quận Tân Bình tổ chức cưỡng chế thi hành án theo yêu cầu của khách hàng. Buổi cưỡng chế có mặt đại diện VKS quận Tân Bình,…

Chi tiết

Tìm hiểu về chức năng xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 4886) Theo Luật thi hành án dân sự năm 2008, để bản án, quyết định được thi hành, người phải thi hành án phải có điều kiện thi hành án, tức là người phải thi hành án phải có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản, tự mình hoặc thông qua người khác thực…

Chi tiết

Xác minh điều kiện thi hành án?

(Ngày đăng:09-03-2014 - Lượt xem: 4265) Theo quy định của pháp luật, người được thi hành án phải cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án, tức là phải chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án khi yêu cầu thi hành án. Xác minh tài sản về nhà, đất, tài khoản ngân hàng… của…

Chi tiết