Xác minh điều kiện thi hành án dân sự - Truy tìm tiền, tài sản

(Ngày đăng:18-01-2016 - Lượt xem: 17589) Xác minh điều kiện thi hành án dân sự là việc thu thập thông tin về tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân phải thi hành án tại cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án. Đây là một căn cứ…

Chi tiết

Phí Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án là bao nhiêu?

(Ngày đăng:30-06-2015 - Lượt xem: 16409) Phí xác minh điều kiện thi hành án ở Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện như sau: - Chi phí xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu.

Chi tiết

Lần đầu tiên, thừa phát lại cưỡng chế thi hành án

(Ngày đăng:29-06-2015 - Lượt xem: 16451) Viện kiểm sát, chính quyền đã hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả cho việc cưỡng chế thi hành án của thừa phát lại. Sáng 19-10, Văn phòng Thừa phát lại quận Tân Bình tổ chức cưỡng chế thi hành án theo yêu cầu của khách hàng. Buổi cưỡng chế có mặt đại diện VKS quận Tân Bình,…

Chi tiết

Tìm hiểu về chức năng xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 4764) Theo Luật thi hành án dân sự năm 2008, để bản án, quyết định được thi hành, người phải thi hành án phải có điều kiện thi hành án, tức là người phải thi hành án phải có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản, tự mình hoặc thông qua người khác thực…

Chi tiết

Xác minh điều kiện thi hành án?

(Ngày đăng:09-03-2014 - Lượt xem: 4118) Theo quy định của pháp luật, người được thi hành án phải cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án, tức là phải chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án khi yêu cầu thi hành án. Xác minh tài sản về nhà, đất, tài khoản ngân hàng… của…

Chi tiết