Tống đạt là gì?

(Ngày đăng:18-09-2014 - Lượt xem: 21249) (Theo Bộ luật tố tụng dân sự)-Tống đạt (hay nói một cách đầy đủ hơn là “tống đạt văn bản tố tụng”) là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng (tòa án, Viện kiểm sát) hay cơ quan thi hành án … - cho đương sự một cách chính thức và mang tính chất…

Chi tiết

Tại sao Thừa phát lại đi tống đạt

(Ngày đăng:18-09-2014 - Lượt xem: 2562) Theo quy định của pháp luật hiện hành, những địa phương nào có Văn phòng Thừa phát lại thì Toà án và cơ quan thi hành án dân sự công chuyển giao văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại để đi tống đạt đến đương sự. Chúng tôi nhấn mạnh, đây là quy định pháp luật…

Chi tiết

Tống đạt trong Thừa phát lại là gì ?

(Ngày đăng:09-03-2014 - Lượt xem: 3251) Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại Thành phố Hà Nội do Thừa Phát lại thực hiện theo quy định của Pháp luật

Chi tiết