Thừa phát lại: Trăm chuyện vui buồn từ tống đạt

(Ngày đăng:28-06-2015 - Lượt xem: 6670) Ngoài chuyện lập vi bằng để ghi nhận những sự kiện, hành vi mà mình trực tiếp chứng kiến, thừa phát lại còn thực hiện tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án cho các đương sự liên quan.

Chi tiết

Phân chia địa hạt tống đạt đối với Văn phòng Thừa phát lại tại Hà Nội

(Ngày đăng:21-11-2014 - Lượt xem: 5540) Ngày 7/11, Sở Tư pháp Hà Nội đã có thông báo số 2975/TB-STP về việc phân chia địa hạt tống đạt đối với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.

Chi tiết

Thừa phát lại đi tống đạt những văn bản gì?

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 3592) Một trong những công việc của Thừa phát lại là tống đạt văn bản, vậy thừa phát lại được tống đạt những văn bản gì theo quy định của pháp luật

Chi tiết

Tống đạt là gì?

(Ngày đăng:18-09-2014 - Lượt xem: 22179) (Theo Bộ luật tố tụng dân sự)-Tống đạt (hay nói một cách đầy đủ hơn là “tống đạt văn bản tố tụng”) là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng (tòa án, Viện kiểm sát) hay cơ quan thi hành án … - cho đương sự một cách chính thức và mang tính chất…

Chi tiết

Tại sao Thừa phát lại đi tống đạt

(Ngày đăng:18-09-2014 - Lượt xem: 2726) Theo quy định của pháp luật hiện hành, những địa phương nào có Văn phòng Thừa phát lại thì Toà án và cơ quan thi hành án dân sự công chuyển giao văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại để đi tống đạt đến đương sự. Chúng tôi nhấn mạnh, đây là quy định pháp luật…

Chi tiết

Tống đạt trong Thừa phát lại là gì ?

(Ngày đăng:09-03-2014 - Lượt xem: 3453) Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại Thành phố Hà Nội do Thừa Phát lại thực hiện theo quy định của Pháp luật

Chi tiết