Vi bằng hiện trạng của Thừa phát lại

(Ngày đăng:16-06-2016 - Lượt xem: 6827) Khi nào bạn cấn đến vi bằng hiện trạng của Thừa phát lại

Chi tiết

Vi bằng trong giao dịch đặt cọc

(Ngày đăng:13-06-2016 - Lượt xem: 7810) Hợp đồng đặt cọc là gì?

Chi tiết

Sử dụng vi bằng trong quá trình đặt cọc mua bán nhà

(Ngày đăng:11-06-2016 - Lượt xem: 5010) Lập vi bằng liên quan đến hợp đồng đặt cọc

Chi tiết

Người dân "sính" dịch vụ lập vi bằng

(Ngày đăng:09-05-2016 - Lượt xem: 4615) Hết thời tranh cãi pháp lý đơn thuần bằng... miệng. Kể từ khi có Thừa phát lại (chuyên làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và một số công việc khác), người dân "sính" dịch vụ mới: Lập vi bằng làm chứng cứ, sau này ra tòa khỏi…

Chi tiết

Thừa phát lại ơi, lập vi bằng cho tui đi!

(Ngày đăng:05-05-2016 - Lượt xem: 4090) Có thỏa thuận, giao dịch, sự kiện xảy ra nhưng không thuộc thẩm quyền chứng của cơ quan nào: Đã có vi bằng của thừa phát lại.

Chi tiết

Chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại hiện nay

(Ngày đăng:13-04-2016 - Lượt xem: 11312) Lập vi bằng là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại hiện nay. Để đi sâu, tìm hiểu thêm về chức năng chúng tôi sẽ trao đổi một số nội dung cơ bản của vấn đề, cụ thể:

Chi tiết

Vi bằng xác nhận hành vi, sự kiện xảy ra trong quá khứ

(Ngày đăng:27-03-2016 - Lượt xem: 5943) Người dân thường xuyên tìm đến Thừa phát lại và trình bày rằng họ có liên quan đến một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và bây giờ, các bên muốn xác nhận lại sự việc đó để làm bằng chứng về sau. Tuy nhiên, khi đến UBND hay tổ chức công chứng thì bị từ…

Chi tiết

Vi bằng đang được người dân đón nhận tích cực

(Ngày đăng:30-01-2016 - Lượt xem: 6491) Đây là một hoạt động mới, song là một hoạt động của một cơ quan làm luật được nhà nước cho phép. Các văn bản xác nhận trong vi bằng chưa có một cơ quan nào thực hiện. Vi bằng là văn bản rõ ràng, đúng thực tế lại được Tòa án sử dụng làm chứng cứ để…

Chi tiết

Nhiều vi bằng được dùng làm chứng cứ trong điều tra, xét xử

(Ngày đăng:23-12-2015 - Lượt xem: 5635) Chính thức đi vào hoạt động được gần 2 năm, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã thu được những kết quả bước đầu, được người dân đón nhận tích cực.

Chi tiết