Thừa phát lại: Không được nhận và yêu sách người yêu cầu

(Ngày đăng:07-09-2017 - Lượt xem: 573) Để có cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại (TPL) theo tinh thần của Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định TPL, Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề…

Chi tiết

Cần nhanh chóng tháo gỡ 'nút thắt' trong việc xử lý nợ xấu

(Ngày đăng:31-07-2017 - Lượt xem: 390) Cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý nợ xấu (XLNX) chưa hoàn thiện, quy định của pháp luật đối với việc xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) thu hồi nợ còn nhiều bất cập, chưa bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp, chính đáng của các TCTD, làm hạn chế hiệu quả của việc XLNX.

Chi tiết

Thừa phát lại nên được tổ chức và hoạt động trong phạm vi nào?

(Ngày đăng:29-07-2017 - Lượt xem: 1208) Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, xã hội hóa một số nội dung công tác tư pháp, Đảng ta đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong…

Chi tiết

Phát triển nghề thừa phát lại theo định hướng xã hội hóa các lĩnh vực bổ trợ tư pháp

(Ngày đăng:26-07-2017 - Lượt xem: 343) Nghề Thừa phát lại đã tồn tại ở Việt Nam từ thời phong kiến và thực sự được áp dụng ở thời kỳ Pháp thuộc. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong những năm đầu của chính quyền cách mạng, trên cơ sở Sắc lệnh ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tạm thời…

Chi tiết

Sửa quy định để hỗ trợ thừa phát lại

(Ngày đăng:21-07-2017 - Lượt xem: 340) “Thừa phát lại cần được hỗ trợ nhiều hơn”. Đó là ý kiến chung của các đại biểu tham gia hội nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61 ngày 24-7-2009 của Chính phủ, do Bộ Tư pháp tổ chức tại TP.HCM ngày 8-4.

Chi tiết

Cần cơ chế đảm bảo cho nghề thừa phát lại phát triển

(Ngày đăng:17-07-2017 - Lượt xem: 286) Làm rõ vị trí, vai trò, tính chất của nghề thừa phát lại (TPL); quy định phạm vi hành nghề TPL sao cho khai thác được tối đa khả năng mà nghề này cung cấp được cho xã hội, cơ chế đảm bảo cho nghề này phát triển… là những nội dung được quan tâm góp ý trong…

Chi tiết

Dự thảo về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại

(Ngày đăng:14-07-2017 - Lượt xem: 342) Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

Chi tiết

NS Xuân Hương mời thừa phát lại lập vi bằng hoạt động FB của mình

(Ngày đăng:03-07-2017 - Lượt xem: 343) Trao đổi với chúng tôi, NS Xuân Hương thừa nhận vào ngày 2/6, chị đã nộp đơn cho PC 45 Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM tố cáo người mẫu Trang Trần về việc xúc phạm chị trên mạng xã hội đồng thời đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý…

Chi tiết

Mối quan hệ giữa Thừa phát lại và Cảnh sát

(Ngày đăng:26-06-2017 - Lượt xem: 352) Mối quan hệ giữa Thừa phát lại (TPL) và Cảnh sát thể hiện qua một số mặt hoạt động sau: Cảnh sát, nhất là cảnh sát khu vực, cảnh sát địa bàn, CA viên có thể hỗ trợ TPL trong việc xác minh địa chỉ, nơi cư trú của người cần tống đạt giúp TPL thực hiện việc…

Chi tiết