Thừa phát lại Hai Bà Trưng làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 1679) Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản, giấy tờ.

Chi tiết

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng Tư pháp UBND Huyện Thanh Trì

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 1857) Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng Tư pháp UBND Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến Pháp luật về Thừa phát lại và các văn bản có liên quan ngày 12 tháng 9 năm 2014

Chi tiết

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND quận Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 1816) Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng phối kết hợp cùng UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp năm 2014 ngày 14/7/2014.

Chi tiết

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng

(Ngày đăng:09-10-2014 - Lượt xem: 1795) Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản, giấy tờ.

Chi tiết