Tăng hiệu quả trong thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-06-2019 - Lượt xem: 51) Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá thực hiện quy trình tổ chức thi hành án dân sự (THADS) và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này tại TP Ðà Nẵng, TP Cần Thơ, hai tỉnh: Quảng Ninh và Ðồng…

Chi tiết

Nâng cao công tác thi hành án dân sự với các tổ chức tín dụng, ngân hàng

(Ngày đăng:15-04-2019 - Lượt xem: 289) Nhằm nâng cao và gắn kết công tác thi hành dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 13/9, Cục thi hành án dân sự tỉnh TT- Huế phối hợp với Ngân Ngân hàng nhà Nước Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội nghị…

Chi tiết

Một số vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục Thi hành án dân sự

(Ngày đăng:11-04-2019 - Lượt xem: 98) Công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực thi Bản án, Quyết định của Tòa án nhằm đưa các phán quyết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi trên thực tế. Hoạt động thi hành án một mặt bảo đảm việc thực hiện quyền lực của Nhà nước, mặt khác…

Chi tiết

Rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án

(Ngày đăng:15-03-2019 - Lượt xem: 168) Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã đưa ra mục tiêu cụ thể về nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời…

Chi tiết

Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án: Chưa thống nhất trong áp dụng pháp luật

(Ngày đăng:11-03-2019 - Lượt xem: 159) Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án là giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án cho một chấp hành viên giải quyết vụ việc thi hành án cụ thể. Đây là một công việc có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, việc lựa chọn, phân công chấp…

Chi tiết

Ra quyết định thi hành án chủ động hay theo yêu cầu?

(Ngày đăng:10-01-2019 - Lượt xem: 324) Quyết định thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng, khởi động toàn bộ quá trình thi hành án. Vấn đề ra quyết định thi hành án được quy định tại Điều 23, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật THADS), Điều 6, Điều 7 Nghị định số…

Chi tiết

Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-01-2019 - Lượt xem: 263) Công tác thi hành án dân sự (THADS) ngày càng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, số lượng việc và tiền phải thi hành phát sinh không ngừng tăng, trong khi biên chế, kinh phí hàng năm vẫn bị tiết giảm để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế.…

Chi tiết

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến

(Ngày đăng:03-12-2018 - Lượt xem: 363) Sáng 13/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018.

Chi tiết

Hà Nội: Hiệu quả trong vận động, thuyết phục đương sự thi hành án

(Ngày đăng:20-11-2018 - Lượt xem: 393) Công tác vận động, hòa giải thành công có tác động tích cực đến toàn bộ quy trình thi hành án (THA), giúp cơ quan THADS tiết kiệm thời gian và kinh phí vì không phải tiến hành cưỡng chế huy động lực lượng. Đặc biệt, khi đương sự tự nguyện THA còn góp phần loại trừ khả…

Chi tiết