Tổ chức thi hành án có yếu tố nước ngoài

(Ngày đăng:04-07-2019 - Lượt xem: 52) Theo Điều 464 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (BLTTDS), vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp sau: Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài; Các bên tham gia đều là công…

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự

(Ngày đăng:01-07-2019 - Lượt xem: 69) Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019) để thiết thực chào mừng và ôn lại truyền thống vẻ vang về những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân…

Chi tiết

Chưa thi hành xong nghĩa vụ thi hành án sẽ không được xuất cảnh

(Ngày đăng:24-06-2019 - Lượt xem: 70) Tổng cục Thi hành án dân sự đề xuất, bổ sung trong quyết định thi hành án dân sự nội dung “người phải thi hành án khi chưa thi hành xong nghĩa vụ thì chưa được xuất cảnh” và gửi quyết định thi hành án này cho cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh.

Chi tiết

Tăng hiệu quả trong thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-06-2019 - Lượt xem: 95) Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá thực hiện quy trình tổ chức thi hành án dân sự (THADS) và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này tại TP Ðà Nẵng, TP Cần Thơ, hai tỉnh: Quảng Ninh và Ðồng…

Chi tiết

Nâng cao công tác thi hành án dân sự với các tổ chức tín dụng, ngân hàng

(Ngày đăng:15-04-2019 - Lượt xem: 322) Nhằm nâng cao và gắn kết công tác thi hành dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 13/9, Cục thi hành án dân sự tỉnh TT- Huế phối hợp với Ngân Ngân hàng nhà Nước Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội nghị…

Chi tiết

Một số vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục Thi hành án dân sự

(Ngày đăng:11-04-2019 - Lượt xem: 135) Công tác thi hành án dân sự là hoạt động thực thi Bản án, Quyết định của Tòa án nhằm đưa các phán quyết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi trên thực tế. Hoạt động thi hành án một mặt bảo đảm việc thực hiện quyền lực của Nhà nước, mặt khác…

Chi tiết

Rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án

(Ngày đăng:15-03-2019 - Lượt xem: 207) Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã đưa ra mục tiêu cụ thể về nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời…

Chi tiết

Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án: Chưa thống nhất trong áp dụng pháp luật

(Ngày đăng:11-03-2019 - Lượt xem: 188) Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án là giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án cho một chấp hành viên giải quyết vụ việc thi hành án cụ thể. Đây là một công việc có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, việc lựa chọn, phân công chấp…

Chi tiết

Ra quyết định thi hành án chủ động hay theo yêu cầu?

(Ngày đăng:10-01-2019 - Lượt xem: 355) Quyết định thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng, khởi động toàn bộ quá trình thi hành án. Vấn đề ra quyết định thi hành án được quy định tại Điều 23, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật THADS), Điều 6, Điều 7 Nghị định số…

Chi tiết