Tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật

(Ngày đăng:16-08-2018 - Lượt xem: 204) Đây là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tư pháp xác định trong 6 tháng cuối năm 2018.

Chi tiết

Phải chấm dứt nạn can thiệp trong thi hành án dân sự

(Ngày đăng:02-08-2018 - Lượt xem: 192) Đó là chỉ đạo của trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang trong hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự chín tháng đầu năm 2018”.

Chi tiết

Làm việc về công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng

(Ngày đăng:30-07-2018 - Lượt xem: 152) Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) làm việc với Agribank về công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn TP.HCM.

Chi tiết

Trích lục tài liệu trong hồ sơ thi hành án thế nào?

(Ngày đăng:06-07-2018 - Lượt xem: 322) Thực tiễn hiện nay phát sinh nhiều trường hợp đương sự hoặc người được ủy quyền có đơn gửi đến cơ quan thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu sao chụp (toàn bộ hoặc một phần) tài liệu trong hồ sơ thi hành án. Tuy nhiên, Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện…

Chi tiết

Cần áp dụng thống nhất quy trình tổ chức thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-07-2018 - Lượt xem: 248) Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp và Cơ quan Phát triển quốc tế Hòa Kỳ (USAID) mới tổ chức Hội thảo “Thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động THADS tại Việt Nam”. Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn chủ trì và có…

Chi tiết

Nhiều vướng mắc trong theo dõi thi hành án hành chính

(Ngày đăng:11-06-2018 - Lượt xem: 264) Hiện nay, pháp luật về thi hành án hành chính (THAHC) tuy đã được nâng lên một bước nhưng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa có cơ chế đủ mạnh và khả thi để buộc người phải thi hành án thực hiện nghiêm phán quyết của Tòa án. Với vai trò theo dõi THAHC kể từ…

Chi tiết

Thi hành án... như rùa bò

(Ngày đăng:05-04-2018 - Lượt xem: 374) Do thủ tục rườm rà, để xử lý xong một tài sản, chấp hành viên phải lập thủ tục niêm yết không dưới 30 lần cho việc thông báo. Chỉ mỗi khâu này thôi đã khiến thi hành án dân sự ở Việt Nam thường bị kéo dài.

Chi tiết

Sự phát triển của nghề thừa phát lại ở Việt Nam và những vấn đề phát sinh

(Ngày đăng:18-01-2018 - Lượt xem: 626) Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã khẳng định, “Từng bước thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước thực hiện một số công việc thi…

Chi tiết

Thừa phát lại và Thi hành án dân sự có thể cùng tổ chức thi hành án không?

(Ngày đăng:18-09-2017 - Lượt xem: 741) Theo khoản 2 Điều 36 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ thì trong trường hợp người được thi hành án được thi hành nhiều khoản khác nhau trong cùng một bản án, quyết định do một người có nghĩa vụ thi hành thì cùng một thời điểm, người được thi hành án chỉ có quyền…

Chi tiết