Rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án

(Ngày đăng:15-03-2019 - Lượt xem: 336) Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 đã đưa ra mục tiêu cụ thể về nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời…

Chi tiết

Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án: Chưa thống nhất trong áp dụng pháp luật

(Ngày đăng:11-03-2019 - Lượt xem: 298) Phân công chấp hành viên tổ chức thi hành án là giao nhiệm vụ tổ chức thi hành án cho một chấp hành viên giải quyết vụ việc thi hành án cụ thể. Đây là một công việc có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, việc lựa chọn, phân công chấp…

Chi tiết

Ra quyết định thi hành án chủ động hay theo yêu cầu?

(Ngày đăng:10-01-2019 - Lượt xem: 486) Quyết định thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng, khởi động toàn bộ quá trình thi hành án. Vấn đề ra quyết định thi hành án được quy định tại Điều 23, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật THADS), Điều 6, Điều 7 Nghị định số…

Chi tiết

Tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-01-2019 - Lượt xem: 409) Công tác thi hành án dân sự (THADS) ngày càng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, số lượng việc và tiền phải thi hành phát sinh không ngừng tăng, trong khi biên chế, kinh phí hàng năm vẫn bị tiết giảm để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế.…

Chi tiết

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến

(Ngày đăng:03-12-2018 - Lượt xem: 505) Sáng 13/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018.

Chi tiết

Hà Nội: Hiệu quả trong vận động, thuyết phục đương sự thi hành án

(Ngày đăng:20-11-2018 - Lượt xem: 583) Công tác vận động, hòa giải thành công có tác động tích cực đến toàn bộ quy trình thi hành án (THA), giúp cơ quan THADS tiết kiệm thời gian và kinh phí vì không phải tiến hành cưỡng chế huy động lực lượng. Đặc biệt, khi đương sự tự nguyện THA còn góp phần loại trừ khả…

Chi tiết

Bảo đảm hiệu quả THA trong các vụ việc có “yếu tố” nước ngoài

(Ngày đăng:18-10-2018 - Lượt xem: 479) Ở nhiều địa phương hiện nay đang thụ lý một số lượng lớn các vụ việc người phải thi hành án là người nước ngoài hoặc tài sản ở nước ngoài. Thực tế này đòi hỏi phải có giải pháp tháo gỡ để hạn chế được một cách tối đa tình trạng án tồn, án chậm xử lý…

Chi tiết

Hai lần Chủ tịch nước Trần Đại Quang động viên Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực vươn lên

(Ngày đăng:01-10-2018 - Lượt xem: 429) Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn tin tưởng, với bề dày truyền thống và những thành tích đạt được, hệ thống thi hành án dân sự sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự…

Chi tiết

Yêu cầu thi hành án đối với người phải thi hành án: Có nên áp dụng thời hiệu?

(Ngày đăng:10-09-2018 - Lượt xem: 528) Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định (Điều 149 Bộ luật Dân sự).

Chi tiết