Hai lần Chủ tịch nước Trần Đại Quang động viên Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực vươn lên

(Ngày đăng:01-10-2018 - Lượt xem: 212) Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn tin tưởng, với bề dày truyền thống và những thành tích đạt được, hệ thống thi hành án dân sự sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự…

Chi tiết

Yêu cầu thi hành án đối với người phải thi hành án: Có nên áp dụng thời hiệu?

(Ngày đăng:10-09-2018 - Lượt xem: 304) Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định (Điều 149 Bộ luật Dân sự).

Chi tiết

Những sửa đổi, bổ sung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong THADS

(Ngày đăng:03-09-2018 - Lượt xem: 263) Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 với nhiều quy định mới được sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án…

Chi tiết

Tăng cường phối hợp trong công tác THADS tại Hà Nội

(Ngày đăng:31-08-2018 - Lượt xem: 257) Việc phối hợp với các cơ quan hữu quan là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác THADS. Nhờ nhận thức rõ điều này, công tác THADS năm 2018 của TP Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định và trật tự…

Chi tiết

Tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành pháp luật

(Ngày đăng:16-08-2018 - Lượt xem: 302) Đây là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tư pháp xác định trong 6 tháng cuối năm 2018.

Chi tiết

Phải chấm dứt nạn can thiệp trong thi hành án dân sự

(Ngày đăng:02-08-2018 - Lượt xem: 278) Đó là chỉ đạo của trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang trong hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự chín tháng đầu năm 2018”.

Chi tiết

Làm việc về công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng

(Ngày đăng:30-07-2018 - Lượt xem: 227) Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) làm việc với Agribank về công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn TP.HCM.

Chi tiết

Trích lục tài liệu trong hồ sơ thi hành án thế nào?

(Ngày đăng:06-07-2018 - Lượt xem: 408) Thực tiễn hiện nay phát sinh nhiều trường hợp đương sự hoặc người được ủy quyền có đơn gửi đến cơ quan thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu sao chụp (toàn bộ hoặc một phần) tài liệu trong hồ sơ thi hành án. Tuy nhiên, Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện…

Chi tiết

Cần áp dụng thống nhất quy trình tổ chức thi hành án dân sự

(Ngày đăng:03-07-2018 - Lượt xem: 324) Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp và Cơ quan Phát triển quốc tế Hòa Kỳ (USAID) mới tổ chức Hội thảo “Thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động THADS tại Việt Nam”. Hội thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn chủ trì và có…

Chi tiết