VI BẰNG GHI NHẬN THỎA THUẬN VỀ NHÀ THỜ HỌ

Nhà thờ họ (từ đường) là một loại nhà đất đặc thù, gắn liền với truyền thống, phong tục tập quán. Tuy nhiên, có nhiều câu chuyện buồn xảy ra xung quanh nhà thờ họ khiến tình nghĩa anh em họ hàng rạn nứt…

Theo quy định tại khoản 5 điều 100 Luật Đất đai 2013: “Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình nhà thờ họ và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tuy nhiên, chính việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã xảy ra tranh chấp liên quan đến việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ đứng tên cá nhân hay tập thể dòng họ?

Để tránh những mâu thuẫn không đáng có về đất tín ngưỡng thì cần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của những người được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà thờ họ. Nhà thờ họ thuộc sở hữu chung của cộng đồng nên nếu dòng họ thỏa thuận để người đại diện đứng tên trong giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì đất đó sẽ đứng tên người đại diện.

Trường hợp không đi đến thỏa thuận đó thì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng có thể ghi tên cộng đồng dân cư và địa chỉ sinh hoạt của cộng động dân cư đó. Trong trường hợp này, dòng họ phải họp và cử ra một người đại diện để thực hiện các thủ tục.

Trường hợp dòng họ muốn để tên một người thì phải có văn bản chấp thuận của dòng họ. Theo đó, dòng họ phải họp và bầu người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận.

Tất cả những thỏa thuận này phải được lập thành văn bản. Thừa phát lại sẽ lập vi bằng ghi nhận về cuộc họp mặt giữa các thành viên trong dòng họ, nhằm làm cơ sở để mọi người tuân theo hoặc làm chứng cứ trong xét xử và các quan hệ pháp lý khác.

Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng sẽ tư vấn cho bạn về các thủ tục cũng như các vấn đề pháp lý cần tuân thủ khi tiến hành cuộc họp. Đồng thời đáp ứng yêu cầu lập vi bằng ghi nhận lại toàn bộ quá trình tiến hành buổi làm việc, có đầy đủ tài liệu giấy tờ và hình ảnh đính kèm, trong trường hợp đặc biệt, quan trọng sẽ có cả băng ghi âm.

_____________________________________________

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI HAI BÀ TRƯNG

Địa chỉ: Số 4-A11 Khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 0965.126.126 – 0965.128.128.

Website: http://thuaphatlaihaibatrung.com/

About the Author

You may also like these

0965.126.126
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon