Rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính

(PLVN) -Chiều 25/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 4/7/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và rà soát quy định liên quan đến nộp, xuất trình giấy tờ cư trú.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được giao thực thi đơn giản hóa gồm 43 TTHC, nhóm TTHC (tương ứng 98 TTHC). Thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ có TTHC đã hoàn thành việc thực thi 13 TTHC và 19 biểu mẫu, chiếm tỉ lệ 13,3%.

Về việc rà soát quy định liên quan đến nộp, xuất trình giấy tờ cư trú, Văn phòng Bộ đề xuất cần thực hiện rà soát lại các TTHC thuộc phạm vi quản lý, trường hợp chưa rõ phương thức thực hiện, trách nhiệm thực hiện đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, tham mưu công bố lại TTHC cung cấp dịch vụ công.

Cụ thể, trường hợp TTHC có sử dụng thông tin công dân cần công bố rõ phải khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước, nếu không thể khai thác được mới sử dụng các phương thức khác quy định tại Nghị định số 104.

Thực hiện các yêu cầu nêu trên, đến nay, Bộ Tư pháp đã công bố lại đối với 04 TTHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (công chứng, luật sư); ngoài ra còn 18 TTHC cần tiếp tục rà soát, công bố lại theo yêu cầu.

Qua tổng hợp thông tin từ các đơn vị, Văn phòng Bộ đề xuất tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định, trong đó nêu rõ trường hợp khai thác được thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì áp dụng biểu mẫu, tờ khai theo nội dung sửa đổi.

Về phương án sửa đổi, Văn phòng Bộ đề xuất ban hành 01 Thông tư sửa các Thông tư liên quan theo thủ tục rút gọn (có Báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật), giao Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Bên cạnh phương án trên, Văn phòng Bộ còn đề xuất sửa các Thông tư trong từng lĩnh vực theo quy trình rút gọn, do từng đơn vị quản lý lĩnh vực chủ trì.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh giao Văn phòng Bộ tổng hợp thông tin, ý kiến của các đơn vị để hoàn thành việc rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu tại Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ trong tháng 6/2023. Thứ trưởng lưu ý bám sát Nghị quyết 58 cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là các Luật, Nghị định, từ đó tiếp tục làm rõ và có phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất ban hành Thông tư sửa đổi các Thông tư có liên quan của Bộ Tư pháp (bao gồm Thông tư số 01 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến), sớm báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Theo baophapluat.vn

About the Author

You may also like these

0965.126.126
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon