Hyundai Bac viet Hyundai Bac viet

Lập vi bằng

Vi bằng là gì?

Ngày 24-7-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP quy định về thừa phát lại, văn phòng thừa phát lại; phạm…